skip to Main Content
Чи залучає міська рада мешканців до бюджетного процесу

Чи залучає міська рада мешканців до бюджетного процесу та чи є відкритою інформація про бюджет Миколаєва?

34% – результат Миколаєва відповідно до попередньої оцінки рівня відкритості інформаціїпро бюджетний процес. Такого висновку дійшли експерти Громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» за результатами моніторингу в межах проекту «Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні», що здійснюється за підтримки МФ «Відродження».

За двома параметрами – «відкритість інформації» та «прозорість прийняття рішень» було досліджено усі етапи бюджетного процесу 2018 Миколаєва – складання проекту бюджету, розгляд проекту бюджету та прийняття рішення про місцевий бюджет, виконання бюджету, підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету.

На перших двох етапах бюджетного процесу по параметру «відкритості» місто не отримало найвищих оцінок через:

– невчасно оприлюднений Прогноз доходів та видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні роки (пізніше ніж за 20 днів до розгляду з метою затвердження);

–    оприлюднення додатків до Програми соціально-економічного розвитку не в повному обсязі

–    не затверджену Стратегію розвитку громади.

–    проект ухвали про бюджет міста на 2018 рік не  оприлюднено на сайті міста з обов’язковими додатками та пояснювальною запискою,  порушуючи вимогу про опублікування проекту рішення за 20 днів до розгляду;

–   на сайті міста не опубліковані бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів;

–   рішення  про бюджет міста на 2018 рік розміщено на сайті в  розділі «Рішення міської ради» з усіма додатками, але на сайті не передбачено можливість переглянути дату опублікування, тому встановити вчасність оприлюднення не можливо;

–   паспорти бюджетних програм усіх головних розпорядників бюджетних коштів оприлюднено разом із наказом/розпорядженням про затвердження.

На етапі «Виконання бюджету» експертами було проаналізовано процес внесення змін до міського бюджету, ведення та наповнення Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, закупівлі, затвердження та розміщення титульних списків, відкритість інформації про комунальні підприємства міста. Аналіз цих показників демонструє наступні результати:

–    проекти ухвал про внесення змін до бюджету разом з додатками не можливо переглянути на офіційному сайті, в зв’язку з цим не має можливості встановити повноту та вчасність опублікування;

–    в розділі «Бюджет міста» на сайті міської ради не всі рішення розміщуються про внесення змін до бюджету, відсутня можливість переглянути усі рішення про внесення змін до бюджету на одній сторінці, рішення про внесення змін до бюджету публікуються з порушенням 5-денного терміну;

–   не оприлюднено актуальної версії бюджету з урахуванням всіх внесених змін;

–  на сайті громади не оприлюднено список головних розпорядників бюджетних коштів зареєстровані з кодами ЄДРПОУ;

–     річний план закупівель оприлюднено на сайті ради, проте без змін та не в машиночитному форматі;

–   не затверджені головними розпорядниками бюджетних коштів  титульні списки капітальних видатків ;

–   на сайті є окрема вкладка «Комунальні підприємства» в розділі «Міська влада», де розміщено список комунальних підприємств міста  з інформацією про назву, сферу діяльності, контакті відомості, статути, положення;

–   не оприлюднено фінансові плани усіх комунальних підприємств, звіти про їх виконання, реєстр укладених договорів щодо робіт та послуг профінансованих з місцевого бюджету.

Відкритість інформації про квартальні звіти про використання бюджету, річний звіт, звіти про виконання паспортів бюджетних програм та Програми соціально-економічного розвитку досліджувались експертами на четвертій стадії «Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету», відповідно:

–         на сайті не опубліковані проекти ухвал та ухвали з додатками про затвердження квартальних звітів;

–       на офіційному сайті можливо переглянути лише поточні проекти рішень, таким чином встановити вчасність оприлюднення проекту  рішення про затвердження річного звіту про виконання бюджету в повному обсязі не має можливості ;

–         звіти про виконання паспортів бюджетних програм оприлюднені вчасно, проте не з усіх бюджетних програм;

–   не вчасно оприлюднено звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку без обов’язкових додатків.

Результат міста за показником «прозорість прийняття рішень» становить 59%.

На етапі складання проекту бюджету спостерігається низький рейтинг показників через те, що міська рада не залучає багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки бюджету на наступний рік, а також не проводить консультації з громадськістю щодо проекту рішення про місцеві податки і збори.

Щодо другого етапу бюджетного процесу – розгляд та прийняття бюджету, тут показники міста дещо зросли. Так, бюджет Миколаєва на 2018 рік був розглянутий на засіданні бюджетної комісії, яке було анонсоване на сайті міста та оприлюднено протокол засідання комісії, також було оприлюднено відеозапис засідання бюджетної комісії на офіційному Youtube каналі ради.  Досягти високих показників прозорості на цьому етапі, міській раді не вдається через ігнорування процедури проведення консультацій з громадськістю чи то «бюджетних слухань» щодо проекту рішення про бюджет на 2018 рік.

Вагомим досягненням міста є реалізація «Бюджету участі». Для забезпечення реалізації програми місто має створений відповідний розділ на офіційному сайті «Громадський бюджет». За 2018 рік є 19 проектів-переможців, частина з яких реалізована. Затверджено Положення про громадський бюджет м.Миколаєва, громадяни мають можливість голосувати за громадські проекти як онлайн, так і в пунктах для голосування. З огляду на це, на третьому етапі бюджетного процесу – виконання бюджету,  місто має високі оцінки за показником «прозорості».

Ще однією позитивною практикою є публічне звітування про виконання місцевого бюджету за минулий рік, міський голова звітував про виконання бюджету міста за 2017 рік на сесії ради. Громада  отримала максимальні показники за цим пунктом, оскільки звітування відбувалось публічно і перед широкою громадськістю, на черговій сесії ради та заздалегідь анонсовано.

Підсумовуючи вищевикладене, задля підвищення рівня відкритості інформації про бюджетний процес та прозорості прийняття рішень в місті варто виконати певні рекомендації:

1)      дотримуватись вимог оприлюднення проектів рішень/ухвал за 20 днів до розгляду, не виконання цієї законодавчої норми погіршило оцінки по багатьом критеріям;

2)      вчасне оприлюднення усіх необхідних додатків разом з проектами рішень/ухвал;

3)     опублікувати бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів за 2017-2018 роки в розділі «Бюджет», створивши окрему вкладку «Бюджетні запити»;

4)     у розділу «Бюджет міста» передбачити можливість перегляду актуального бюджету міста з урахуванням усіх змін, також рішення/ухвали про внесення змін до бюджету публікувати в окремій вкладці;

5)     створити персональні сторінки комунальних підприємств на сайті  та доповнити наступну інформацію: розмістити фінансові плани усіх комунальних підприємств, звіти про їх виконання, реєстр укладених договорів щодо робіт та послуг профінансованих з місцевого бюджету;

6) Започаткувати практику проведення консультацій з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет наступного року та встановлення розміру місцевих податків та зборів;

7) Долучати дорадчі органи до процесу розробки проекту бюджету на наступний рік.

Автор: voznesensk
Back To Top