skip to Main Content

Участь дітей у прийнятті рішень у школі – запорука формування активного та відповідального громадянина

 Чи є у дітей в школі достатньо інформації про те, яким чином вони можуть брати участь у прийнятті рішень щодо організації шкільного життя та навчально-виховного процесу? Чи поважається та приймається до уваги думка дітей, чи використовуються в школі підходи та методи дружні до дитини, чи підтримується участь дітей в процесах оцінки та планування діяльності школи?

Про ці питання, а також про можливі підходи до участі дітей у прийнятті рішень, форми участі, інструменти участі дітей у школі йшлося на тренінгу для класних керівників СНЗ №1 міста Чернігова, що проводив експерт Громадської організації МАRТ , Голова Правління Андрій Кінаш.
 
 Тренінг відбувся в рамках проекту «Самоврядування для людей. Розвиток потенціалу місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації у сфері співпраці з громадськістю».
 
Мета тренінгу: ознайомити вчителів та класних керівників шкіл про можливості та необхідності участі дітей у прийнятті рішень в школі, що відповідає принципам прав людини та стандартам ефективної та етичної участі дітей.
 
Андрій Кінаш зазначив, що будь яка діяльність, що включає в собі участь дитини повинна відповідати принципам безпеки, поваги та недискримінації. Ефективність, етичність та змістовність участі дитини може бути повністю забезпечена шляхом дотриманням мінімальних стандартів. Без слідування цим стандартам існує ризик того, що дитиною будуть маніпулювати, або ж вона буде позбавлена реальної можливості висловитись.
 
Стандарти були розроблено згідно з Загальним Коментарем Конвенції ООН про права дитини №12 і повинні розглядатись в контексті наступних принципів Конвенції прав дитини:
– Повинні бути вжиті заходи заохочення і полегшення участі дитини відповідно до її віку;
– Участь має забезпечувати найкращі інтереси дитини і сприяти особистісному розвитку кожної дитини;
– Кожна дитина має право на участь без будь-якої дискримінації;
– Кожна дитина має право бути захищеною від маніпулювання, насильства, жорстокого поводження і експлуатації.
 
Проте, необхідно зазначити, що при деяких обставинах ці стандарти дуже важко виконати повністю, зокрема, в надзвичайних, чи в пост конфліктних ситуаціях, тощо. Ці стандарти є метою у кожній діяльності, що включає в собі участь дитини. Водночас потрібно визнати, що не всі вони можуть бути застосовані як на початку, чи навіть наприкінці діяльності.
 
Для забезпечення етичності та ефективності діяльності, що включає в собі участь дитини важливо моніторити та оцінювати рівень дотримання основних стандартів участі в школі.
 
На нашу думку, школа – це найважливіше місце та середовище для формування громадянських компетенцій молодої людини та її підготовки до активного життя в соціумі.
Автор: Людмила Цвєтаєва
МАRТправа дитиниучасть дітей у прийнятті рішень в школі
Back To Top