skip to Main Content

Право-просвітницькі заходи на тему дискримінації

Дискримінацією є пряме порушення прав людини, спрямоване на обмеження (пряма дискримінація) або ж навпаки – надання привілеїв іншій особі/групі осіб (непряма дискримінація). Однією із форм дискримінації є утиск – небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери.

Законодавство України ґрунтується на принципі недискримінації, що передбачає незалежно від певних ознак:
– забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб;
– забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб;
– повагу до гідності кожної людини;
-забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб.

Особа, яка вважає, що стосовно неї виникла дискримінація, має право звернутися зі скаргою до:
– державних органів;
– органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
– Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
– суду.
Вона має право на відшкодування моральної та матеріальної шкоди.

Саме такими максимами ділилися співробітники обласної юстиції із відвідувачами бібліотечної системи “Київська обласна бібліотека для юнацтва” під час проведення спільно із партнерами – громадською організацією Громадський холдингГРУПА ВПЛИВУ” в межах проекту “Я МАЮ ПРАВО!” право-просвітницьких лекцій на теми “Протидія дискримінації та насильству у школі” та “Права внутрішньо переміщених осіб”.

За інформацією Головного територіального управління юстиції у Київській області

Автор: Громадський холдинг ГРУПА ВПЛИВУ
Громадський холдинг ГРУПА ПЛИВУдискримінаціяМаю право
Back To Top