skip to Main Content

Чи може громадськість брати участь у бюджетному процесі міста Кропивницького?

Громадська організація “Територія успіху” як учасник Громадського партнерства «За прозорі бюджети»   в рамках реалізції проекту «Підвищення рівня прозорості бюджетного процесу на локальному рівні»  зробила аналіз рівня прозорості бюджетно го процесу в м. Кропивницькому.

Відповідно до попередньої оцінки за результатами моніторингу , рівень прозорості прийняття рішень в рамках бюджетного процесу м. Кропивницький є 7,69%.

Не зважаючи на те, що в діючому Статуті територіальної громади передбачено можливість проведення громадських слухань, вони не проводяться, громадяни не мають жодних важелів впливу на розподіл коштів.  Бюджет формує виконавчі органи міської ради, потім його розглядають депутати.

Етап складання бюджету. Оцінка, отримана містом на етапі складання бюджету становить 22% максимального показника.

При наявності на офіційному сайті міської ради окремого розділу «Бюджет міста», доступ до якого простий та відкритий, структура якого зручна для пересічного користувача, він не наповнений актуальною інформацією. Інформацію про зміни до бюджету потрібно шукати в рішеннях сесії: відсутній зведений актуальний бюджет з усіма внесеними змінами.

На стадії складання бюджету  спостерігається  відсутність комунікації  з громадськістю по збору пропозицій до проекту бюджету, а також відсутність дорадчого компоненту  у процесах  бюджетного, стратегічного та соціально-економічного планування та прогнозування, у питаннях  встановлення місцевих податків та зборів, місто не має Стратегії розвитку громади, процедури затвердження та оприлюднення Програми соціально – економічного розвитку не дотримані.

Етап розгляду та затвердження бюджету. Оцінка, отримана містом на даному етапі становить 15,6  при максимальному значенні 35, що складає 44,57% від максимального показника. Тобто, ситуація із забезпеченням прозорості цього етапу бюджетного процесу в місті є кращою ніж на етапі складання.

Ситуація свідчить про те, що на цій стадії бюджетного процесу (у вищому ступені, ніж на стадії складання бюджету) у місті  чітко виконуються всі унормовані законодавством процедури.

Етап виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет»

продемонстрував 43.85 % від максимального показника. Цей рівень є близьким до рівня оцінки на етапі «Розгляд проекту бюджету та прийняття рішення про місцевий бюджет» (там – 44.57%) та дещо вищим від рівня етапу складання бюджету.

По 2 показникам  з 10 показників на даному етапі досягнуто максимальної оцінки в 100% . Наближений до максимального є показник  «Бюджет участі»  71,43%.  Задля

З іншого боку, 4 показника з 10: «Ефективність діяльності комунальних підприємств», «Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізація», «Титульні списки капітальних видатків», «Єдиний веб – портал використання публічних коштів»   набрали – 0 %, не набагато більший результат по показнику «Закупівлі» – 3,33%.

Таким чином, ми спостерігаємо на даному етапі практично 0 значення по 50% показників.

 

Параметри прозорості – інтегрована оцінка  40%

Етап Оцінка
Складання проектів бюджету 7,69
Розгляд проекту бюджету та прийняття рішень про місцевий бюджет 47,14
Виконання бюджету , включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет 71,43
Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього 0,0

 

Які ж рекомендації можна надати міській рад в місті Кропивницькому?

«Збір пропозицій від громадян під час складання бюджету»:  (теперішнє значення 0)  – слід затвердити нормативний акт, який передбачає процедури збору пропозицій від громадян (в період з 15 липня по 15 жовтня року, який передує плановому) щодо проекту бюджету на наступний рік. Звіт про отримані пропозиції із зазначенням врахованих та не врахованих пропозицій та обґрунтування таких рішень підлягає оприлюдненню.

«Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки бюджету на наступний рік»:  (значення 0) – рекомендуємо створити  робочу групу, яка буде задіяна (починаючи з 15 липня року, що передує плановому) в процесі планування бюджету. До її складу мають входити представники зацікавлених сторін (виконавчих органів, депутати, представники ОГС, науковці, бізнес). Процедури роботи дорадчого органу мають документально регламентуватися. Розпорядчий документ про створення, склад та матеріали (відеозаписи, стенограми), щодо діяльності робочої групи підлягають оприлюдненню. Крім того, має оприлюднюватися звіт про враховані та невраховані пропозиції з обґрунтуванням підстав для неврахування пропозицій, отриманих від робочої групи.

«Консультації щодо проекту рішення про місцеві податки та збори»: (значення 25%) – Доцільно у відповідності до Статуту започаткувати практику проведення Громадських слухань щодо встановлення місцевих податки та збори в період з 1 січня до 1 липня року, який передує плановому. Розпорядчі документи про порядок консультацій, протоколи консультацій, звіт про враховані та невраховані громадські пропозиції з обґрунтуванням підстав для неврахування підлягають оприлюдненню.

 «Проект рішення про місцевий бюджет»: (значення 75%) – проект рішення про місцевий бюджет разом з пояснювальною запискою рекомендуємо оприлюднювати не менш ніж за 20 днів до розгляду на сесії міської ради.

«Бюджетні запити»:  (значення 0) – слід  (на основі відповідного НПА – проект додається до звіту) започаткувати практику оприлюднення (не пізніше, ніж за 2 тижні до засідання депутатської комісії (орієнтовно, до 1 вересня року, який передує плановому) всіх форм бюджетних запитів всіх головних розпорядників за всіма бюджетними програмами.

«Паспорти бюджетних програм»: (значення 53,33%) – оприлюднювати паспорти бюджетних програм оприлюднюватись вчасно і в повному обсязі, для зручності користування рекомендуємо звести всю інформацію щодо паспортів у окрему папку в розділі, присвяченому  міському бюджету.

«Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії»: (значення 80%) –  внести зміни в Регламент Кіровоградської міської ради сьомого скликання  щодо необхідності попередньої реєстрації  задля відвідування сесії.

«Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на наступний рік (бюджетні слухання)»: (значення 25%)  – прийняти відповідний НПА щодо процедур консультації з громадськістю щодо попереднього проекту рішення про бюджет. З практичної точки зору “Бюджетні слухання” доцільно проводити не менш ніж за 2 тижні до оприлюднення остаточного проекту рішення про бюджет на плановий рік, який виноситься на розгляд депутатського корпусу. Терміни проведення «бюджетних слухань» слід обумовити, наприклад, у існуючому Положенні про громадські слухання. Звіт з інформацією про враховані та невраховані пропозиції громадян, отримані в рамках «бюджетних слухань» та з обґрунтуванням підстав для врахування/неврахування отриманих пропозицій також  підлягає оприлюдненню.

«Прийняття рішення про місцевий бюджет»: (значення 80%) – внести зміни в Регламент Кіровоградської міської ради сьомого скликання  щодо необхідності попередньої реєстрації  задля відвідування сесії

 

За результатами моніторингу в межах проекту «Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні «, що здійснюється Громадським Партнерством «За прозорі місцеві бюджети» за підтримки МФ «Відродження»  

 

Автор: Олена Горобець
бюджетКропивницькийТериторія успіху
Back To Top