skip to Main Content

Мережа пропонує тренінги з організаційного розвитку та технічного/операційного розвитку ОГС.

Тренінги, які надаються Мережею, можуть бути двох рівнів:

Перший рівень– базовий, під час якого надаються базові знання та вміння щодо теми тренінгу.

Другий рівень– підвищений, під час якого учасники, які вже мають знання та навички щодо теми тренінгу, зможуть їх покращити та поглибити, а також відпрацювати їх на практиці.

Послуга «Тренінг» включає в себе дві складові: пре-тренінг та пост-тренінг.

Пре-тренінг передбачає, що тренер/тренери Мережі готують анкету для того, щоб краще вивчити очікування учасників. Пост-тренінг передбачає оцінку тренінгу через опитування учасників та написання аналітичного звіту з рекомендаціями для організації-замовника.

Кількість днів тренінгу. Мережа пропонує одно-двох-трьох-денні тренінги. Тренінг з тренерської майстерності проводиться протягом п’яти днів.

Мета тренінгу Надати учасникам теоретичні знання щодо організації та здійснення процесу стратегічного планування діяльності ОГС (теоретичний тренінг)
Які знання та уміння отримають учасники ·    Знання з питань особливостей стратегічного планування та стратегічного плану

·    Різниця між стратегічним планування та іншими видами планування; складових стратегічного плану.

·    Знання з питань підготовки до процесу стратегічного планування та організації самого процесу  стратегічного планування.

·    Під час тренінгу учасники отримають уміння щодо здійснення аналізу пройденого шляху, визначення місії та бачення майбутнього організації, принципи визначення стратегічних напрямків та цілей і розробки операційного плану до даних цілей.

Цільова аудиторія тренінгу Керівники, менеджери, представники колективних органів врядування ОГС
Організація – хаб БФ «Центр громадських ініціатив», ГО «Волинський інститут права»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Консультування телефоном чи електронною поштою
Мета тренінгу Надати учасникам практичні знання та допомогу зі створення стратегічного плану ОГС (практичний тренінг).
Які знання та уміння отримають учасники ·    Під час тренінгу учасникам буде запропоновано практичні сесії з питань розробки стратегічного плану для однієї ОГС.

·    Під час тренінгу учасники здійснять аналіз пройденого шляху організації, SWOT –аналіз, розроблять місію та опишуть бачення ОГС на зазначений період (3,5 або більше років); визначать стратегічні напрямки програмової діяльності та організаційного розвитку, визначать стратегічні цілі до кожного стратегічного напрямку і розроблять основу для операційного планування до кожного стратегічного напрямку.

Цільова аудиторія тренінгу Керівники, менеджери, представники колективних органів врядування, члени персоналу ОГС
Організація – хаб БФ «Центр громадських ініціатив», ГО «Волинський інститут права»
Рівень ( І або ІІ) ІІ рівень ( три робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Так, передбачає подальше консультування з питань практичної розробки стратегічного плану організації електронною поштою чи телефоном.
Мета тренінгу Надати знання і практичні навички представникам організацій громадянського суспільства у сфері управління та врядування у організації.
Які знання та уміння отримають учасники Учасники отримають теоретичні знання та практичні приклади щодо:

·      структури ОГС різних типів;

·      прозоре та відкрите врядування в організації;

·      місії організації;

·      розробки дієвої системи менеджменту в ОГС;

·      основи роботи з персоналом;

·      основи залучення волонтерів;

·      основи стратегічного та операційного планування діяльності ОГС.

Цільова аудиторія тренінгу Керівники та менеджери ОГС
Організація – хаб БФ «Центр громадських ініціатив», ГО «Інститут аналітики та адвокації»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Так, консультування з питань, що включені до тематики тренінгу телефоном чи електронною поштою
Мета тренінгу Надати учасникам тренінгу знання з питань підготовки проектних пропозицій, проведення розрахунків витрат за проектом, управління проектом.
Які знання та уміння отримають учасники Учасники отримаю знання з питань:

·      Складові проектної пропозиції;

·      Основні принципи підготовки проектних заявок;

·      Розробки бюджету проектної пропозиції;

·      Основи управління проектом;

·      Менеджмент персоналу у проекті;

·      Планування та звітування за проектом.

Цільова аудиторія тренінгу Керівники та менеджери ОГС, представники персоналу та волонтери
Організація – хаб БФ «Центр громадських ініціатив», ГО «Волинський інститут права», МГО “Сучасний Формат”
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Так, консультування з питань, що включені до тематики тренінгу телефоном чи електронною поштою
Мета тренінгу Надати учасникам тренінгу знання та практичні навички з питань підготовки проектних пропозицій.
Які знання та уміння отримають учасники Учасники отримаю знання та практичні навички з питань:

вивчення потреб цільової аудиторії, на яку буде спрямований проект, формулювання проблеми, яку вирішить проект,

формулювання мети проекту та його основних завдань, розробка робочого плану проекту, формування бюджету проекту, власний внесок організації у проект (де  взяти і як показати), формування плану моніторингу проекту, забезпечення життєздатності проекту після закінчення донорського фінансування.

Загальне оформлення проектної пропозиції, відповідність аплікаційним формам та інші технічні моменти підготовки проектної пропозиції.

Цільова аудиторія тренінгу Керівники та менеджери ОГС
Організація – хаб БФ «Центр громадських ініціатив», ГО «Волинський інститут права», МГО “Сучасний Формат”
Рівень ( І або ІІ) ІІ рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Так, консультування з питань, що включені до тематики тренінгу телефоном чи електронною поштою
Мета тренінгу Надати учасникам тренінгу знання та практичні навички з питань управління проектом.
Які знання та уміння отримають учасники Учасники отримаю знання та практичні навички з питань:

·    Основ управління проектом;

·    Поточне планування проекту відповідно до проектної пропозиції;

·    Моніторинг здійснення проекту;

·    Менеджмент персоналу у проекті;

·    Залучення експертів та волонтерів до діяльності у проекті;

·    Звітування за проектом;

·    Забезпечення життєздатності проекту після завершення донорського фінансування;

·    Вимірюванню впливу здійсненої діяльності.

Цільова аудиторія тренінгу Керівники та менеджери ОГС
Організація – хаб БФ «Центр громадських ініціатив», ГО «Волинський інститут права», МГО “Сучасний Формат”
Рівень ( І або ІІ) ІІ рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Так, консультування з питань, що включені до тематики тренінгу телефоном чи електронною поштою
Мета тренінгу Надати представникам місцевих ОГС знання та навички для успішної реалізації власних ініціатив через залучення місцевих ресурсів
Які знання та уміння отримають учасники ·    Закріплення теоретичних знань та розуміння основ фандрейзингу.

·    Відпрацювання відповідних практичних навичок

·    Дотримання принципів  законності, прозорості й публічності під час проведення фандрейзингових кампаній.

Цільова аудиторія тренінгу Представники керівних органів та фінансові менеджери ОГС, волонтери
Організація – хаб БО «Фонд громади міста Херсон «Захист»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Не передбачає
Мета тренінгу надати представникам ОГС знання, необхідні для ефективного управління конфліктами в середині організації та назовні
Які знання та уміння отримають учасники ·    Розкрити теоретичні основи щодо сутності та анатомії конфлікту.

·    Відпрацювати практичні навички стосовно діагностики конфлікту, конструктивної поведінки, ефективної комунікації в конфлікті, діалогу, фасилітації, медіації та пошуку консенсусу.

Цільова аудиторія тренінгу Представники ОГС, громадські активісти

 

Організація – хаб БО «Фонд громади міста Херсон «Захист»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Не передбачає
Мета тренінгу Надати представникам ОГС знання, необхідні для успішного проведення адвокасі-кампаній
Які знання та уміння отримають учасники Учасники/ці тренінгу отримають знання про:

·    природу адвокації;

·    основні етапи адвокаційної кампанії;

·    планування кампанії, здійснення моніторингу та оцінювання, щоб організація досягла своєї адвокаційної мети

·    канали комунікації та інструменти спілкування з органами влади;

·    бенефіціарів, стейкхолдерів та decision makers;

·    приклади успішних адвокаційних кампаній на місцевому та національному рівні.

Учасники/ці тренінгу отримають навички для:

·      аналізу проблеми;

·      ефективної співпраці з органами влади та переговорів з особами, що приймають рішення;

·      складання декількох видів карт стейкхолдерів;

·      визначення та залучення стейкхолдерів, розширення мережі партнерів;

·      планування та організації проведення адвокаційних заходів;

·      організації та проведення креативних публічних акцій;

·      планування комунікативної підтримки кампанії.

Цільова аудиторія тренінгу Представники ОГС, громадські активісти

 

Організація – хаб ГО «Група впливу», БО «Фонд громади міста Херсон «Захист», ГО «Інститут аналітики та адвокації»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год), ІI рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Так, супровід впродовж 3-6 місяців після тренінгу надається після узгодження потреб та умов співпраці
Мета тренінгу надати знання та сформувати навички у представників організацій громадянського суспільства та ініціативних груп громадян, щодо комунікації з цільовими аудиторіями, партнерами та громадами, в яких вони працюють; планування та організації інформаційних кампаній, а також відпрацювати  навички використання  соціальних мереж задля популяризації діяльності ОГС.
Які знання та уміння отримають учасники ·      особливості сприйняття інформації в залежності від того, до якої цільової аудиторії належить людина;

·      методи донесення суспільно важливої інформації до широкого кола громадськості;

·      принципи вибудовування ефективної комунікації з різними цільовими аудиторіями та підбору ефективних каналів комунікації для них

·      Як визначити цільові аудиторії

·      Ключові мессиджі для роботи з цільовими аудиторіями

·      Ази написання фейбук-постів

 

Цільова аудиторія тренінгу Керівники ОГС/ініціативних груп, комунікаційні менеджери ОГС, керівники проектів ОГС
Організація – хаб ГО «Точка доступу», ГО «Інститут аналітики та адвокації»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. ні
Мета тренінгу покращити знання та навички у представників організацій громадянського суспільства та ініціативних груп громадян, які вже мають досвід у комунікації з цільовими аудиторіями, партнерами та громадами, в яких вони працюють; планування та організації інформаційних кампаній, а також відпрацювати  навички використання  соціальних мереж задля популяризації діяльності ОГС.
Які знання та уміння отримають учасники ·   специфіка проведення інформаційних кампаній.

·   Підхід оповідання історії у комунікаційній діяльності.

·   Підготовка до прес-конференції.

Цільова аудиторія тренінгу Керівники ОГС/ініціативних груп, комунікаційні менеджери ОГС, керівники проектів ОГС
Організація – хаб ГО «Точка доступу»
Рівень ( І або ІІ) ІI рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. ні
Мета тренінгу сформувати у представників організацій громадянського суспільства та ініціативних груп громадян знання та навички, щодо форм та методів планування та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній
Які знання та уміння отримають учасники ·   Форми проведення інформаційно-просвітницьких кампаній

·   Робота із різними цільовими аудиторіями кампаній

·   Канали комунікацій кампаній

·   Різниця між PR кампанією, адвокаційної кампанією та інформаційно-просвітницькою кампанією

Цільова аудиторія тренінгу керівники проектів та комунікаційні менеджери та менеджерки, які залучені до проектної діяльності ОГС
Організація – хаб ГО «Точка доступу»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. так
Мета тренінгу Покращити у представників організацій громадянського суспільства та ініціативних груп громадян знання та навички, щодо форм та методів планування та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній
Які знання та уміння отримають учасники ·  Визначення стейкхолдерів та бенефіціарів інформаційно-просвітницької кампанії

·  Робота з особами, які приймають рішення та мають вплив

·  Візуалізація, як інструмент донесення інформації  та впливу

·  Розробка плану Інформаційно-просвітницької кампанії

 

Цільова аудиторія тренінгу керівники проектів та комунікаційні менеджери та менеджерки, які залучені до проектної діяльності ОГС
Організація – хаб ГО «Точка доступу»
Рівень ( І або ІІ) ІI рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. так
Мета тренінгу підвищити компетенції учасників щодо створення, реєстрації громадської / благодійної організації, розробки установчих документів
Які знання та уміння отримають учасники ·  Законодавче забезпечення діяльності

·  Чим відрізняється благодійна організація від громадської?

·  Як оформлюються установчі документи?

·  Умови отримання статусу неприбутковості

·  Повноваження статутних органів організації

Цільова аудиторія тренінгу Громадські активісти, члени ініціативних груп, волонтери
Організація – хаб ГО «Територія успіху», ГО «Інститут аналітики та адвокації»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Учасники можуть розраховувати на післятренінговий супровід в створені та реєстрації організації
Мета тренінгу підвищити компетенції учасників щодо укладання роботи громадської організації .
Які знання та уміння отримають учасники ·  Законодавче забезпечення діяльності

·  Правила укладення договорів у діяльності ОГС з різними контрагентами,

·  Обов’язкові та необов’язкові положення договорів.

·  Правила належного оформлення документів, які підтверджують виконання зобов’язань за договорами.

·  Оскарження не правомірних дій посадових осіб

Цільова аудиторія тренінгу громадські активісти, керівники ОГС, бухгалтери ОГС
Організація – хаб ГО «Територія успіху», ГО «Волинський інститут права», ГО «Інститут аналітики та адвокації»
Рівень ( І або ІІ) ІI рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Учасники можуть розраховувати на післятренінговий супровід
Мета тренінгу Підвищити компетенції учасників в питаннях застосування методів локальної демократії в громадах
Які знання та уміння отримають учасники ·  Що таке методи локальної демократії

·  Як ефективно застосовувати механізми участі?

·  Розробка положень про механізми участі із застосуванням підходів, основаних на правах людини.

Цільова аудиторія тренінгу громадські активісти, представники ОМС
Організація – хаб ГО «Територія успіху», ГО «Волинський інститут права»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Консультування на стадії розробки документів для ОМС
Мета тренінгу Підвищити рівень знань учасників щодо управління фінансами в неприбуткових організаціях: управління грантовими коштами, робота із бюджетними коштами, управління залученими в громаді коштами
Які знання та уміння отримають учасники ·  Підготування точного, повного та обґрунтованого бюджету, використовуючи техніку бюджетування.

·  Правильне прогнозування грошових потоків проекту.

·  Здійснення контролю над цільовим використанням коштів.

·  Здійснення фінансової звітності проектів.

Цільова аудиторія тренінгу Представники НУО (менеджери проектів, фінансові менеджери, бухгалтери тощо). Кількість учасників – 20-25 осіб
Організація – хаб МГО “Сучасний Формат”, ГО «Інститут аналітики та адвокації»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год), ІI рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Програма включає в себе  подальший супровід і консультування
Мета тренінгу Підвищити обізнаність представників громад, в т.ч. ОТГ, у розробці проектів, проектному менеджменті, стратегічному плануванні
Які знання та уміння отримають учасники ·  Учасники тренінгу отримають навички та вміння із розробки проектів.

·  Отримають знання щодо залучення можливостей задля розвитку громади, в т.ч. через проектування.

Цільова аудиторія тренінгу Представники органів місцевої влади та місцевого самоврядування, НУО, бізнесу.

Кількість учасників тренінгу – 25-30 осіб

Організація – хаб МГО “Сучасний Формат”, ГО «Волинський інститут права»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год), ІI рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Тренінгова програма включає в себе подальший супровід у розробці проектів.
Мета тренінгу Підвищити рівень знань учасників тренінгу із бізнес-планування
Які знання та уміння отримають учасники ·  Учасники зможуть навчитись формулювати свої ідеї у бізнес-план.

·  Дізнаються про основи маркетингу, та як визначити таргет – групу.

·  Навчитися визначати та  оцінювати ризики та можливості.

Цільова аудиторія тренінгу Працівники НУО (штатний та залучений персонал), представники бізнесу та самозайняті особи.
Організація – хаб МГО “Сучасний Формат”
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год), ІI рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Тренінгова програма включає в себе подальший супровід у розробці проектів.
Мета тренінгу підвищити рівень знань та сформувати необхідні навички якісної комунікації всередині команди, створення та підтримання сприятливого психологічного клімату, навчити необхідним навичкам  профілактики професійного вигорання.
Які знання та уміння отримають учасники ·  в результаті тренінгу учасники набудуть знання та практичні навички у побудові успішних комунікацій всередині команди

·  здобудуть навички вирішення конфліктних ситуацій, формування сприятливого психологічного клімату

·  дізнаються про умови ефективної роботи команди, лідерство та роль лідера у команді

·  навчаться конкретним методам боротьби та профілактики професійного вигорання.

Цільова аудиторія тренінгу керівний склад, члени, співробітники, волонтери  ОГС
Організація – хаб ГО «Волинський інститут права»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год), ІI рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. не передбачає наступного супроводу та консультування. Послуга може бути надана у якості психолога-консультанта
Мета тренінгу підвищити рівень громадянської свідомості, активності та відповідальності серед молоді, забезпечити включення молоді у процеси розвитку громади, її стратегічного планування (якщо громада ще не має стратегічного плану розвитку), сприяти формуванню активної громадянської позиції, сприяти створенню молодіжних рад та їх активній діяльності в громадах
Які знання та уміння отримають учасники в результаті тренінгу учасники:

·  набудуть знання та практичні навички у формуванні та активізації своєї громадянської позиції у розвитку громади

·  набудуть інформацію про діяльність громадських організацій, молодіжних рад

·  навчаться шукати різноманітні можливості для розвитку молоді (конкурси, гранти, стипендії, стажування тощо).

Цільова аудиторія тренінгу молодь (в тому числі – учні 8-11 класів, студенти, лідери та члени молодіжних громадських організацій)
Організація – хаб ГО «Волинський інститут права»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год), ІI рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. передбачає наступний супровід та консультування, в тому числі у створенні та діяльності молодіжних рад, участі молоді у процесі стратегічного планування у громаді
Мета тренінгу надати учасникам знання зі стратегічного планування із використанням інструментів громадської участі, надати навики планування стратегічної діяльності, навчити здійснювати ґрунтовний аналіз території,  сформувати (поглибити) навички стратегічного планування, напрацювати draft стратегічного плану для громади спільно із учасниками тренінгу.
Які знання та уміння отримають учасники в результаті тренінгу учасники набудуть знання:

·  в області стратегічного планування,

·  здійснення SWOT-аналізу території,

·  визначення стратегічних напрямків розвитку громади, стратегічних та операційних цілей.

Цільова аудиторія тренінгу 1) члени, співробітники,  окремої організації (максимально всі); 2) керівники та лідери різних ОГС, представники органів місцевого самоврядування, громадські активісти, працівники комунальних закладів, активні мешканці.
Організація – хаб ГО «Волинський інститут права»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год), ІI рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. передбачає наступний супровід та консультування, в тому числі у написанні стратегії розвитку (стратегічного плану) та/або у процесі реалізації стратегічного плану діяльності, в т.ч. у процесі формування комітету з управління реалізації стратегії.
Мета тренінгу Надати учасникам знання та покращити вміння в питанні ефективного управління часом у своєму житті та організації.
Які знання та уміння отримають учасники ·  Підвищити рівень обізнаності про стратегії управління часом

·  Навчити прогнозувати зовнішні витрати часу

·  Вивчити, як учасники самі проводять свій час

·  Надати модель встановлення пріоритетів

·  Оцінити важливість використання інструменту планування

·  Допоможе виконувати роботу своєчасно

 

Цільова аудиторія тренінгу керівний склад, члени, співробітники, волонтери  ОГС
Організація – хаб БФ «Центр громадських ініціатив»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( один робочій день, 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Так. Тренер допомагатиме покращити управління часом в організації через консультування та супровід
Мета тренінгу Оволодіння методикою оцінки ефективності управління всередині організації та проведення оцінки ефективності управління проектами і програмами
Які знання та уміння отримають учасники Учасники зрозуміють суть, основні поняття і моделі оцінки ОГС, а також відпрацюють наступні навички:

·    Оцінка зовнішнього середовища

·    Оцінка організаційної мотивації

·    Оцінка організаційної спроможності

·    Оцінка результативності організації

·    Створення системи моніторингу і оцінки організації

·    Розробка технічного завдання на проведення оцінки організації

·    Розробка плану проведення

·    Проведення оцінки організації. Аналіз проблем.

·    Підготовка звіту про оцінку організації.

·    Підготовка рекомендацій подальшого розвитку організації.

Цільова аудиторія тренінгу керівний склад, члени, співробітники, волонтери  ОГС
Організація – хаб БФ «Центр громадських ініціатив», ГО «Агенція економічного розвитку» (Вознесенськ)
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год), ІI рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. передбачає наступний супровід та консультування, в тому числі у підготовці методології моніторингу та оцінки в ОГС
Мета тренінгу Надати навики з ведення бухгалтерського обліку та звітності у контролюючі органи спеціалістам з бухгалтерського обліку в неприбуткових організаціях (НО)
Які знання та уміння отримають учасники Учасники тренінгу ознайомляться із особливостями системи обліку для НО, нормативною базою  для ведення бухгалтерського обліку у НО, розглянуть типові внутрішні документи та інструкції що регулюють систему бухгалтерського обліку в організації, розглянуть типові бухгалтерські операції та огляд законодавства, що стосується НО
Цільова аудиторія тренінгу бухгалтери, які мають принаймні елементарні навики ведення бухоблік
Організація – хаб ГО Центр «Жіночі перспективи»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( один робочій день, 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. можливе після тренінгове консультування та супровід
Мета тренінгу Ознайомити з особливостями проведення аналітичних і соціологічних досліджень і створення аналітичних та соціологічних звітів.
Які знання та уміння отримають учасники Учасники отримаю знання та практичні навички з питань особливостей та типів аналітичних документів, можливостей використання аналітичних документів; структури та механізму проведення соціологічних та аналітичних досліджень; практичні навички формування аналітичних документів.
Цільова аудиторія тренінгу Представники ОГС, які відповідальні за здійснення досліджень; проектні менеджери та керівники напрямків ОГС
Організація – хаб «Група впливу» Київ, «Точка доступу» Краматорськ, «Інститут аналітики та адвокації» Полтава
Рівень ( І або ІІ) ІІ рівень (8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Так, консультування з питань, що включені до тематики тренінгу телефоном чи електронною поштою
Мета тренінгу Надати учасникам теоретичні знання та навички  щодо здійснення операційного планування як на рівні проектів так і в ході виконання стратегії організації.
Які знання та уміння отримають учасники Після проходження тренінгу учасники отримають вміння підготовки короткострокових (4-8 тижнів) та середньострокових ( 1 рік)  операційних планів p використання різноманітних інструментів для планування в тому числі  програмного забезпечення та  он-лайн платформ. Крім того учасники зможуть навчитися  проводити  дієві робочі зустрічі по операційному планування та  вимірювати їх ефективність.  Окремо буде розглянуті інструменти для моніторингу та  оцінки ефективності системи операційного планування.

 

Цільова аудиторія тренінгу Представники ОГС: керівники, керівники напрямків та програм, менеджери проектів

 

Організація – хаб ГО “Агентство економічного розвитку”
Рівень ( І або ІІ) І рівень (8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Може бути наданий подальший супровід у форматі: коуч-сесій з впровадження інструментів операційного планування, а також проведення зовнішнього моніторингу ефективності внутрішньо-організаційних зустрічей з операційного планування.

 

Мета тренінгу Підвищити обізнаність лідерів громадських організацій  про питання гендерної рівності  та ії впливу на діяльність організацій. Сформувати знання про гендерну політику, стереотипи та їх вплив на становище в суспільстві, розглянути проблеми, пов’язані із гендерною дискримінацією та можливості їх розв’язання, сприяти зацікавленості лідерів ГО  застосовувати гендерні підходи у програмній діяльності
Які знання та уміння отримають учасники Учасники отримають знання  щодо гендерний виміру , ознайомляться з законодавчою базою в Україні та програмними пріоритетами підходів заснованих на гендерній рівності, усвідомлять  переваги  застосовування  гендерних підходів  до написання та реалізації проектів, отримають навички щодо проведення гендерного моніторингу та оцінки  проектів.

Учасники ознайомляться  з основами проведення гендерного аналізу та гендерного аудиту, навчаться включати гендерні аспекти у стратегічні програмні документи організації, проектні пропозиції та отримають навики врахування гендерних аспектів в організації щоденної роботи громадської організації

Цільова аудиторія тренінгу керівники громадських організацій,  експерти, активісти, волонтери
Організація – хаб ГО Центр «Жіночі перспективи»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. можливе після тренінгове консультування та супровід
Мета тренінгу Підвищити  знання  про  соціальне підприємництво та його роль для соціально-економічного  розвитку громад. Популяризувати та просувати концепцію соціального підприємництва як засобу сталого розвитку, інструменту надання якісних товарів і соціальних послуг та прияти стійкому розвитку та незалежності ОГС
Які знання та уміння отримають учасники Учасники отримають знання щодо ключових понять концепції соціального підприємництва: «соціальне підприємництво – соціальне підприємство – соціальний підприємець» та їх застосування. Отримають знання відмінностей  соціального підприємництва в Європі порівняно зі США. Учасники знайомляться із контекстом соціального підприємництва в Україні та  дізнаються про реальні приклади. Здобудуть знання щодо пошуку ідей для реалізації соціальних проблем через програми соціально-орієнтований бізнес (СП).

Учасники ознайомляться з історією соціального підприємництва та світовими трендами, розглянуть ідеї та можливості для соціального підприємництва, ознайомляться з реальними кейсами та прикладами успішних соціальних підприємств в Україні та за кордоном, ознайомляться з  підходом побудови бізнес-моделей а також можливостями залучення ресурсів для втілення бізнес-ідей

 

Цільова аудиторія тренінгу керівники організацій,  експерти , активісти, волонтери і підприємці готові розвивати соціальний бізнес
Організація – хаб ГО Центр «Жіночі перспективи»
Рівень ( І або ІІ) І рівень ( два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. можливе після тренінгове консультування та супровід
Мета тренінгу Надати учасникам знання та розвити у них уміння і навички для роботи з дорослою аудиторією з використанням інтерактивних методів навчання, проведення комунікаційних заходів
Які знання та уміння отримають учасники ·   надати знання щодо особливостей роботи з дорослими в процесі їх навчання;

·   навчити учасників тренінгу виявляти різні типи слухачів та вміло застосовувати ефективні методи роботи з різними типам слухачів.

·   представити різноманітні методики (мозковий штурм, дискусія, робота в малих групах, використання кейсів, рольові ігри, акваріум, світове кафе, відкритий простір, тощо) у проведенні тренінгів;

·   навчити учасників використовувати інтерактивні методи роботи з дорослими в ході комунікаційних заходів  та ефективні комунікаційні методики при навчанні дорослих.

·   навчити учасників розробляти структуру тренінгу та змістовно наповнювати навчальні сесії.

Цільова аудиторія тренінгу До 20 осіб, які мають певний досвід виступів, презентацій перед дорослою аудиторію
Організація – хаб БФ «Центр громадських ініціатив», ГО «Тамариск»
Рівень ( І або ІІ) І рівень (два робочі дні по 8 год), II рівень (два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. можливе після тренінгове консультування та супровід
Мета тренінгу Надати учасникам  знання та розвити у них уміння та навички для ефективного управління персоналом, членами та волонтерами в ОГС
Які знання та уміння отримають учасники ·     Можливості та виклики в управлінні ОГС;

·     Управління людським потенціалом у ОГС: працівники, волонтери та члени організації;

·     Аудит наявних людських ресурсів.

·     Організація роботи: розподіл ресурсів та можливостей.

·     Контроль діяльності ОГС.

·     Мотивація в роботі працівників ОГС. Приклади систем дієвих мотивацій.

·     В програмі: практичні вправи, case study, робота в малих групах та міні-лекції.

Цільова аудиторія тренінгу Керівники, менеджери ОГС
Організація – хаб БФ «Центр громадських ініціатив», ГО «Тамариск», ГО “Агентство економічного розвитку”
Рівень ( І або ІІ) І рівень (два робочі дні по 8 год)
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. можливе після тренінгове консультування та супровід
Мета тренінгу надати учасникам тренінгу теоретичні знання про найважливіші аспекти створення коаліцій та мереж громадянського суспільства (як формальних, так і неформальних), відпрацювати практичні аспекти налагодження внутрішньої та зовнішньої комунікації між членами коаліцій
Які знання та уміння отримають учасники У результаті тренінгу учасники дізнаються про види коаліції, мереж, ОГС, ознайомляться із законодавчими аспектами створення да діяльності коаліцій та мереж, а також отримають практичні навички із налагодження комунікації в ОГС
Цільова аудиторія тренінгу представники ОГС
Організація – хаб ГО «Подільська правова ліга»
Рівень ( І або ІІ) 3 дні, рівень тренінгу – 1
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Тренінг передбачає наступне консультування та супровід діяльності коаліцій та мереж
Мета тренінгу Активізація і підвищення потенціалу місцевих громад, місцевих активістів  та органів місцевого самоврядування  громад, щодо прав людини для ефективного використання процедур участі та впливу на вирішення проблем які представляють суспільний інтерес на місцевому рівні, формування місцевої  політики
Які знання та уміння отримають учасники Після тренінгу учасники зможуть:

·    Знати  основи концепції прав людини;

·    Ідентифікувати проблемні випадки дотримання прав людини;

·    Аналізувати і робити оцінку місцевих проблемних ситуації з позицій прав людини;

·    Визначати наявні інструменти реалізації права на участь в управлінні на місцевому рівні;

·    Обмінятися досвідом і отримати нову інформації щодо успішних практик застосування процедур місцевої демократії та участі в Україні та в інших країнах.

·    Володіти та користуватись знаннями про підхід, що заснований на правах людини, його принципи та використання у побудові політики на місцевому рівні.

·    Користуватись інструментарієм та проводити моніторинг місцевої політики щодо можливостей участі в прийнятті рішень.

·    Користуватись успішним досвідом участі громади в житті та формуванні місцевої політики в інших країнах.

·    Покласти початок спільній розробці інноваційних ідей для місцевої демократії, що базується на принципах прав людини.

·    Провести аналіз місцевої ситуації щодо можливостей участі у формуванні місцевої  політики та вирішення проблем громади.

Цільова аудиторія тренінгу Відбір учасників відбувається за допомогою аналізу аплікаційної он-лайн форми на основі таких критеріїв:

1.  Досвід роботи в громадському секторі.

2.  Обґрунтована мотивація.

3.  Прагнення до реальних змін в громадах на користь прав людини та досвід роботи в цьому.

4.  Можливість втілення завдань в конкретній громаді та впливу на конкретну громаду у використанні інструментів місцевої демократії.

5.  Високі комунікативні здібності та здатність працювати в команді.

 

Організація – хаб ГО «МАРТ»
Рівень ( І або ІІ) Програма тренінгу передбачає 5 робочих днів навчальних і практичних занять. В залежності від особливостей групи учасників та їхніх очікувань, програма може бути зменшена або збільшена в часі у незначному обсязі.
Чи передбачає тренінговий курс наступний супровід і консультування. Так, передбачає
Back To Top