skip to Main Content

Захисту та дотриманню прав дитини у своїй діяльності навчалися представники місцевих органів та служб Чернігівської області

Триває проект «Права дитини в Чернігівській області», що реалізує громадська організація «МАРТ» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Метою проекту є загальне покращення ситуації з правами дитини в Чернігівській області. Актуальність проекту зумовлена складною ситуацією в області з дотриманням прав дитини. Так, найактуальнішою є проблема, пов’язана з існуванням величезної кількості сімей, де діти перебувають у вкрай важких обставинах, вони є бездоглядні, не соціалізовані через недогляд та неналежне виконання батьками своїх батьківських обов’язків. Існує велика кількість шкіл-інтернатів, інтернатів для дітей з проблемами психо – фізичного розвитку, а також система напівзакритих та закритих закладів, де перебувають діти-сироти, діти в конфлікті з законом, діти, чиї батьки позбавлені батьківських прав за неналежне виконання своїх обов’язків.

Однією з причиною є неузгодженість в діях місцевих служб та структур, що працюють в інтересах дітей, відсутність координації та взаємодії по забезпеченню та захисту прав дитини. Питання не актуалізовано для місцевої спільноти і не сприяє забезпеченню громадського контролю за дотриманням прав дитини.

Найбільшою проблемою є те, що служби та органи, які від імені держави мають реагувати та діяти стосовно дитини в цій ситуації – не завжди можуть це зробити і не завжди знають – як це зробити.

В чому безпосередні та системні причини такої ситуації – намагались розібратися під час чотириденного тренінгу, що відбувся 25-28 лютого в місті Чернігові. У тренінгу взяли участь керівники служб в справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представники центрів соціально-психологічної реабілітації, педагоги та психологи навчальних закладів Чернігівської області, що надають послуги дітям від імені держави.

Тренінг переслідував 2 цілі – освітню та дослідницьку.

Освітня – підвищити потенціал представників органів та служб, що працюють в інтересах дітей та зацікавити у своїй роботі дотримуватись прав дитини.

Дослідницька полягала в тому, аби спільно з учасниками тренінгу визначити- які існують прогалини в потенціалі тих, хто на місцевому рівні відповідальний за захист прав дитини. А саме цими відповідальними і були учасники тренінгу.

По-перше, після отримання відповідних знань про міжнародні стандарти прав дитини, національне законодавство з прав дитини та рекомендації міжнародних та міжурядових організацій стосовно дотримання прав дитини, стандарти системи опіки і ресоціалізації, учасники змогли більш глибоко проаналізувати та охарактеризувати місцеву ситуацію з правами дитини та розібратися в причинах цих явищ.

По-друге, проаналізували ситуацію відносно себе – як носіїв обов’язків стосовно дитини. В чому саме полягають прогалини в потенціалі, чому не завжди належним чином можна виконати обов’язки стосовно реалізації та захисту прав дитини на місцевому рівні тим , хто зобов’язаний це робити?

Результати спільного аналізу показують, що в основному проблеми з дотриманням прав дитини та реагуванням на проблеми дітей, що потрапили в складні життєві обставини виникли через те, що сама політика в переважній більшості громад не передбачає роботу в цьому напрямку.

На місцевому рівні відсутня підтримка служб, що працюють в інтересах дітей, зазвичай відсутні будь-які плани дій щодо реалізації та захисту прав дитини, нормативні акти та процедури потребують актуалізації та доопрацювання. Відсутнє фінансування напрямку роботи з дітьми, а також існує великий брак спеціалістів для раннього виявлення кризових сімей, в яких є діти. Таких сімей настільки багато, що дітей, яких терміново вилучають тимчасово з таких сімей поміщають в лікарні. Це червоний сигнал для органів державної та місцевої влади про те, що місцева політика обов’язково має передбачати сплановану ефективну роботу в напрямку роботи з кризовими сім’ями та захисту інтересів дітей, яка має бути підкріплена та забезпечена фінансуванням з місцевого та державного бюджету.

Учасники тренінгу зазначили, що подібні заходи є вкрай необхідними для підвищення їх потенціалу, взаємодії, обміну досвідом та спільних рішень щодо того – як вибудовувати місцеву політику захисту та дотримання прав дитини, враховуючи при цьому стандарти прав дитини та успішний досвід.

Поставлених цілей вдалося досягти, але найголовнішим результатом тренінгу стало те, що ми отримали надійних союзників на місцях в напрямку роботи по загальному покращенню захисту та підтримки прав дитини в Чернігівській області.

Автор: Руслана Бурова
Back To Top